Silviu Pintilie: INFORMARE!

Am considerat mereu, că, în Comuna Vidra, ordinea investițiilor pe domenii de activitate, trebuie să fie următoarea: sănătate, educație, credință, apă, canalizare, drumuri și poduri, sport, cultură, etc. Pentru o mai bună informare a locuitorilor comunității noastre și în special a celor din satul Tichiriș, vin cu unele precizări ! Prin Hotărârea nr.20 din 07.04.2023, C.L.Vidra, a aprobat participarea U.A.T. Comuna Vidra la programul P.N.R.R. componenta C13 – REFORME SOCIALE prin aprobarea proiectului ,, CONSTRUIRE CENTRU DE ZI DESTINAT COPIILOR CU RISC DE ABANDON. ,, SF.MARIA”, sat Tichiriș, comuna Vidra, județul Vrancea . Terenul alocat centrului, este aproximativ 1/3 din suprafața totală rămânând destul teren pentru centrul cultural( proiect depus la CNI)! Având în vedere dezinstituționalizarea ce va urma( fiecare comună să și rezolve problemele sociale ) și necesitatea asigurării condițiilor minime de trai și educație pe timpul zilei, a copiilor aflați în situații de risc, considerăm că un asemenea centru nu va prejudicia în nici un fel satul Tichiriș sau comunitatea noastră, dimpotrivă.. ! Având în vedere că Școala din Tichiriș a fost modernizată de curând, țin să mulțumesc cetățenilor acestui sat care au făcut o caldă primire cadrelor didactice și elevilor, ce în urma reorganizării programului Școlii Valeriu D Cotea Vidra vor învăța în anul școlar 2023 – 2024 aici ! Vom oferi și alte informații ! Cu stimă și considerație, PRIMAR Silviu Pintilie !