Primăria Jariştea: ANUNȚ!

În atenția beneficiarilor de teren arabil care au contracte de arendă încheiate cu S.C. AGROMEC UNIREA SRL! Menționăm faptul că este necesar să aveți la dumneavoastră actele de proprietate și actul de identitate (CI/BI).