Primăria Dumbrăveni – ÎN ATENȚIA VITICULTORILOR

Producătorii agricoli care dețin și utilizează suprafețe cu plantații de STRUGURI DE MASĂ de minim 1000 mp și maxim 10 ha vor beneficia, conform H.G. nr. 798/16.06.2022, de un sprijin în valoare de 1200 euro la hectar.
Cererile de înscriere în program se depun la DAJ Vrancea, până la data de 15 iulie 2022 și vor fi însoțite de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3;
h) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială se află suprafeţele de teren cu plantaţii de struguri de masă.
Primar, Valentin Tîlvăr
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More