Primăria Dumbrăveni – anunț public

U.A.T. COMUNA DUMBRAVENI, titular al proiectului ,, EXTINDERE RETEA CANALIZARE COMUNA DUMBRAVENI, SATUL DRAGOSLOVENI, JUDETUL VRANCEA ” anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, fara evaluarea impactului pentru ,, EXTINDERE RETEA CANALIZARE COMUNA DUMBRAVENI, SATUL DRAGOSLOVENI, JUDETUL VRANCEA ” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Dumbraveni, satul Dragosloveni,  T 0, P 399, 56, 44/6, 152, CF 54602, 54592, judetul Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicului interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare de 10 zile de la data publicarui anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea.