Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea: Oamenii mai presus de orice!

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural am propus un proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activității de monitorizare a modului de desfășurare a serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, în centrele din județul Vrancea. Astfel, A.J.P.I.S. Vrancea, D.S.P. Vrancea, D.S.V.S.A. Vrancea si C.J.P.C. Vrancea vor desfăşura lunar activități de monitorizare în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și în centrele pentru copii, conform unei planificări comune, iar I.S.U. Vrancea şi I.P.J. Vrancea vor efectua acțiuni de verificare în centrele anterior menţionate, conform planurilor proprii. Rezultatele acțiunilor desfășurate în luna anterioară precum și măsurile dispuse, vor fi prezentate în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural. Dacă în urma controalelor efectuate se constată situații deosebite ce pot pune în pericol viața și sănătatea oamenilor, acestea îmi vor fi aduse la cunoștință cu celeritate pentru ca împreună să luăm cele mai bune decizii!