Locuitorii Municipiului Focșani mai au 714 locuri disponibile pentru înscrierea în Programul Rabla Local!

Până la data de 31 august 2023 încă te mai poți înscrie pe site-ul AFM (https://afm.ro/casare_auto_uzate.php) pentru a beneficia de 3.000 de lei pentru casarea mașinii tale vechi. Programul Rabla Local se adresează proprietarilor de autovehicule cu o vechime mai mare de 15 ani, cu grad ridicat de poluare! Pentru Municipiul Focșani mai sunt disponibile 1,7 milioane lei, echivalent pentru casarea unui număr de 714 autovehicule vechi. Bugetul alocat Municipiului Focșani este echivalent casării unui număr de 1.000 autovehicule uzate. Stimulentul acordat pentru casarea unui autovehicul mai vechi de 15 ani este de 3.000 de lei, din care 2.400 lei este suma alocată din Fondul pentru mediu iar 600 lei sunt din fondurile proprii ale Primăriei Municipiului Focșani. După ce se încheie înscrierea, Primăria va primi de la AFM lista cu cetățenii înscriși și vom anunța public începerea etapei de primire documente. Va trebui să depui fizic sau pe email la adresa primarie@focsani.info documentele necesare obținerii primei de casare: Cerere Actul de identitate al proprietarului autoturismului/autoturismelor în copie, semnată ”conform cu originalul” de către solicitant; Împuternicire notarială (dacă este cazul); Actul de identitate al împuternicitului în copie, semnată ”conform cu originalul” dacă este cazul; Actele de proprietate ale autoturismului/autoturismelor (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare sau alte documente justificative pentru dreptul de proprietate) – copii semnate ”conform cu originalul; În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Taxe și impozite al Primăriei Municipiului Focșani care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local; Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat; Cazier judiciar; Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare; Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. După depunere trebuie să aștepți verificarea dosarelor. Vei fi înștiințat de Primărie dacă documentele sunt corecte și atunci în 15 zile trebuie să semnezi contractual, după care banii (3.000 lei) vor fi virați în contul tău.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More