Emilian Dumitriu, primarul comunei Broșteni: INFORMARE!

Primăria Broșteni anunță semnarea contractului de finanțare nr. 2313DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, a unității de învățământ din comuna Broșteni, județul Vrancea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3399, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Astfel, peste 180 elevi din comuna Brosteni vor beneficia de rezultatele obținute prin implementarea proiectului. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea standardelor de calitate pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial din Comuna Broteșni. Perioada de implementare a proiectului este de la 6 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024, iar valoarea totala a contractului de finanțare este de 364.921,83 lei , din care valoarea eligibila din PNRR este în cuantum 306.657,00 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 58.264,83 lei, valoarea sumelor neeligibile fiind 0,00 lei. Grija pentru accesul copiilor din comunitatea noastra la educatie de calitate este prioritara pentru noi toti!