DISPOZIŢIA nr. 255 din 1 iulie 2022 privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 7 iulie 2022, ora 10.00

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 7 iulie 2022, ora 10.00 cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de 7 iulie 2022

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1 “Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Vrancea actualizat pe anul 2021”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
2„Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
3,,Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General si a valorii obiectivului de investitii ,,CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI”- CLADIREA ,,TRIBUNALUL JUDETEAN cod
LMI VN-II-m-A-06417” str. Cuza Voda nr. 8, Focsani ”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
4,, Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 E Vidra-Vizantea Livezi-Campuri”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
5 ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud- Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6 ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A limită judeţ Galaţi-Feldioara-Limită judeţ Bacău, km.5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
7 ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119 C km. 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
8,,Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
9 „Transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 263,80 mp teren, identificat în CF 65250 Focșani, din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unei casete arheologice pentru punerea în
valoare a beciurilor identificate sub monumentul istoric Tribunalul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
10 „Declararea ca bun de uz și de interes public județean a terenului in suprafață de 1644 mp situat în comuna Răcoasa, sat Mărăști-intravilan și aprobarea includerii acestuia în domeniul public al UAT Județul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More