Ştiaţi că produsele din tutun introduse pe piaţa din România deţin identificatori unici?

Sursa foto:axanews.ro

Produsele din tutun care sunt introduse pe piaţa din România deţin identificatori unici care sunt generaţi şi emişi de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., entitatea competentă din România desemnată ca emitent de identificatori unici prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2018 pentru desemnarea Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională”- S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, “emitent de ID”, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun. În Monitorul Oficial nr. 747/2019 a fost publicat, scrie lexcafe, Ordinul nr. 1053/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun.

Ordinul prevede că emitentul de ID se identifică printr-un cod unic de identificare, compus din caractere alfanumerice care respectă standardul prevăzut de Regulament, şi are obligaţia de a publica pe pagina web proprie informaţiile privind identitatea şi codul de identificare, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia. Informaţiile privind emitentul de ID sunt preluate pe site-ul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Emitentul de ID pune la dispoziţia ANAF o interfaţă care să permită accesul la aplicaţia informatică ce gestionează informaţiile pe care le deţine.

Însă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate solicita emitentului de ID să dezactiveze codul de identificare al unui producător, importator sau altui operator economic, al unei unităţi sau al unui utilaj.  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală emite în acest sens o decizie de dezactivare, act administrativ care indică motivele dezactivării şi pe care îl transmite emitentului de ID prin intermediul interfeţei puse la dispoziţie şi operatorului economic implicat, prin poşta electronică, decizie care poate fi contestată pe cale administrativă.

Ca şi obligaţie pentru emitentul de ID, furnizorii de servicii de depozite de date şi furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanţii acestora, trebuie să informeze fără întârziere Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la orice cazuri de ameninţări sau alte tentative de exercitare a unei influenţe improprii care le-ar submina efectiv sau potenţial independenţa. Data la care sistemul de emitere de coduri unice şi identificatori unici pentru produsele din tutun al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A. va fi complet operaţional este 31.10.2019.

Sursă lexcafe.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: