Proiect în dezbatere publică: Ajutor de minimis pentru apicultori, în valoare de 20.000 de euro

Recent, Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere proiectul unei hotărâri de guvern pentru ajutor de minimis pentru “compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”, care prevede acordarea a sumei de 20.000 de euro apicultorilor aflați într-o astfel de situație, menționează legestart. După perioada de dezbatere publică, proiectul de hotărâre va fi adoptat în ședința de guvern și se va aplica imediat ce va fi publicat în Monitorul Oficial. Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
    b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

  1. a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate ori introduse pe piaţă;
  2. b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  3. c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate.
Source legestart.ro
You might also like