Proiect de lege în dezbatere: Asociațiile de pensionari vor primi cu titlu gratuit bunuri mobile sau sedii de la instituțiile publice

Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede ca asociațiile de pensionari să fie încadrate în rândul organizațiilor care pot primi de la stat, cu titlu gratuit, bunuri mobile sau imobile. Inițiatorii modificărilor legislative aduse Legii nr. 502/2004 privind asociațiile de pensionari argumentează măsurile prin faptul că aceste asociații și federații pot fi sprijinite de autorități așa cum sunt ajutate și alte organizații, deoarece textul actual al legii prevede ca acestea să achite o chirie pentru sediile în care funcționează, iar sumele sunt din ce în ce mai mari pentru bugetul lor.

Conform actului normativ pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, în vederea apărării drepturilor și a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive și altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociații proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociații, precizează legestart. Asociația pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial și apolitică. După dezbaterile din Senat, proiectul de modificare a legii va fi înaintat Camerei Deputaților, pentru votul final.

Source legestart.ro
You might also like