Posturile vacante din sectorul bugetar vor fi ocupate conform principiului ,,unu la trei”

Potrivit proiectului de Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finanţelor, posturile vacante din sectorul bugetar vor fi ocupate conform principiului ,,unu la trei”, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat,. În prezent, principiul de ocupare a posturilor la stat este unu la doi. ,,Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ordonatorii de credite pot aproba ocuparea prin concurs sau examen posturi vacante conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget”, se arată în proiectul propus de Ministerul Finanțelor.

Pe de altă parte, în actul legislativ mai este menționat că începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Totodată, proiectul propune reducerea cu 50% a numărului total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi al celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, în cazul personalului didactic de predare din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar  de stat, se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz, în subordinea/coordonarea cărora funcționează instituțiile de învățământ, prin care se certifică existența în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanțării posturilor propuse a se ocupa precum și a celor ocupate la momentul solicitării avizului.

Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen PENTRU   se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Sănătăţii, al ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie și/sau al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după caz, prin care se certifică  existența în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanțării posturilor propuse a se ocupa precum și a celor ocupate la momentul solicitării avizului.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: