Patru posturi de șef serviciu scoase la concurs de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată: șef serviciu la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare, șef serviciu la Serviciul Managementul Calității Serviciilor Medicale, șef serviciu la Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Contractare. Candidații trebuie să se înscrie la concurs până pe 13 ianuarie 2020.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare sunt: diplomă de licență în domeniul științe economice; curs inspector resurse umane; curs operare PC; minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea postului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 ianuarie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 29 ianuarie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef al Serviciului Managementul Calității Serviciilor Medicale sunt: diplomă de licență în științe administrative, științe politice; certificat de absolvire al programului de formare „Managementul calității în spitale” cu examen; minimum 2 ani vechime în specialitatea postului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 ianuarie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 28 ianuarie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef al Serviciului de Statistică și Evaluare Medicală sunt: diplomă de licență în științe administrative; certificat absolvire curs statistică; curs operare PC; minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea postului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 ianuarie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 27 ianuarie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef al Serviciului Achiziții Publice, Contractare sunt: diplomă, de licență în drept/științe juridice; curs expert achiziții; minimum 2 ani vechime în specialitatea postului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 ianuarie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 23 ianuarie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, telefon 0237/625.000.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: