„Noaptea Muzeelor” în atenţia pompierilor vrânceni

Evenimentul cultural „Noaptea Muzeelor” – ediția 2019, organizat pentru ziua de sâmbătă, 18 mai, se caracterizează, potrivit experienţei anilor trecuţi, printr-o mare afluenţă de persoane în obiectivele muzeale, într-un interval orar nespecific utilizării curente, inclusiv pe timp de noapte.În acest sens, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea îi informează pe cetățeni asupra regulilor de comportare şi a măsurilor de prevenire a incendiilor în condiţiile date. Astfel, ISU Vrancea vine cu o serie de măsuri de prevenire a incendiilor, ce sunt adresate personalului sau reprezentanţilor muzeelor. Care sunt acestea?

 1. Întrucât evenimentul se va desfăşura pe timp de noapte, deci într-un interval orar nespecific utilizării curente a muzeului, este obligatorie pregătirea din timp a unor scenarii de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute (de exemplu, întreruperea, din diverse motive, posibil chiar intenţionate, a alimentării cu energie electrică a iluminatului), care necesită dirijarea publicului prin mesaje tip voce ori chiar evacuarea acestuia din muzeu. Se recomandă asigurarea de mijloace tehnice tip portavoce şi lanterne cu baterii şi exersarea, de către personal, a modului de acţiune concret în cazul unei asemenea situaţii.
 2. Suplimentarea personalului propriu faţă de o zi de vizitare obişnuită, astfel încât să se asigure o supraveghere permanentă şi îndeaproape a grupurilor de vizitatori şi posibilitatea observării operative a unei eventuale surse de incendiu ori a unei intenţii infracţionale.
 3. Evitarea supraaglomerării cu vizitatori a muzeelor, prin permiterea accesului publicului doar în limitele în care se poate asigura o supraveghere atentă şi îndeaproape, prin personalul propriu ori cel voluntar, angrenat în activităţi de ghidaj, stabilirea clară a circuitelor de vizitare şi interzicerea accesului publicului în clădirile care au amplasate, la interior sau la exterior, schele. Se recomandă ca înaintea desfăşurării evenimentului, spaţiile care nu sunt incluse în circuitul muzeal să fie asigurate prin încuiere, dacă este posibil, dar numai în situaţia în care prin respectivele încăperi nu se face evacuarea în cazul unui incendiu.
 4. Instruirea personalului muzeelor, de către administratori sau personalul propriu cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, spre a cunoaşte modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor, hidranţi interiori şi exteriori de incendiu, stingătoare de incendiu etc.), de dirijare a evacuării vizitatorilor şi de implicare directă, în cazul unui eventual incendiu, în salvarea bunurilor de patrimoniu mobil deţinute, în ordinea valorii şi adăpostirea acestora în locuri sigure, care au fost stabilite din timp.
 5. Asigurarea funcţionării instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcţiile muzeelor şi dotarea acestora cu toate accesoriile necesare.
 6. Verificarea temeinică, după finalizarea activităţii cu public, a tuturor spaţiilor din muzee (atât cele accesibile publicului pe circuitul muzeal, cât şi toaletele ori celelalte spaţii în care acesta nu a avut acces dar nu au fost asigurate prin încuiere), pentru identificarea unor eventuale surse de incendiu ori de inundaţii (de exemplu, robinete de apă deschise) şi înlăturarea acestora, precum şi pentru identificarea unor eventuale persoane ori grupuri de persoane rămase în muzeu, din eroare sau cu posibile intenţii infracţionale.
 7. Reamintirea, de către administratorii muzeelor, către vizitatori şi personalul propriu, a interdicţiei fumatului în incinta construcţiilor.
 8. Respectarea interdicţiei utilizării, pentru diverse activităţi, a focului deschis în vecinătatea construcţiilor muzeelor.
 9. Interzicerea, de către administratorii muzeelor, a blocării căilor de acces pentru intervenţie ale autospecialelor pompierilor sau a hidranţilor exteriori / stradali de incendiu, prin parcarea autoturismelor, microbuzelor ori autocarelor cu care au venit vizitatorii.
 10. Interzicerea amplasării de standuri comerciale pe căile de evacuare din muzee.

Pompierii vrânceni anunță și unele reguli de comportare și măsuri de prevenire a incendiilor ce sunt adresate publicului participant la eveniment:

 1. Nu vă înghesuiţi în muzeu, aşteptaţi calm să intraţi în spaţiile expoziționale.
 2. Respectaţi întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările personalului care asigură ghidajul.
 3. Supravegheaţi permanent copiii.
 4. Respectați interdicția fumatului și utilizării focului deschis.
 5. În cazul în care sesizaţi o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui eveniment deosebit în spaţiile vizate, anunţaţi imediat personalul muzeului.

În cazul izbucnirii unui incendiu:

 1. Păstrați-vă calmul.
 2. Respectați îndrumările personalului obiectivului.
 3. Părăsiți clădirea în care a izbucnit incendiul.
 4. Ajutați persoanele aflate în dificultate.
 5. Nu utilizați lifturile pentru evacuare.
 6. Nu vă întoarceți în clădirea incendiată.

De reținut!

Orice eveniment, ce poate pune în pericol viața şi bunurile materiale ale cetățenilor, trebuie anunțat imediat la numărul unic de urgență 112.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: