Legitimaţia acordată persoanelor cu dizabilități va avea un alt model

Sursa foto: infoinstitutii.ro

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului Legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilități. Potrivit actului normativ, pe partea din față, legitimația conține următoarele elemente:

 • a) numărul şi data emiterii format: zz.ll.aaaa;
 • b) datele de identificare ale persoanei: numele (-surname) şi prenumele persoanei (name), codul numeric personal;
 • c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • e) gradul de handicap;
 • f) termenul de valabilitate ( Expiry date);
 • g) foto tip act de identitate;
 • h) semnătura și ștampila emitentului.

Pe verso, centrat, legitimația prezintă următoarele înscrisuri:

 • a) emitentul: pe primul rând – ,,DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI”; pe rândul al doilea – JUDEȚUL, sau după caz, sectorul municipiului București;
 • b) pe rândul al treilea – ,,LEGITIMAȚIE”; pe rândul al patrulea – ,, DISABILITY CARD” ,
 • c) numărul legitimației ( maximum 5 cifre);
 • d) în partea de jos : ,,Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare.”

Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimației va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă, care conţine filigran de siguranţă, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripţia „DGASPC”. După tipărire, legitimația se plastifiază și se eliberează persoanei cu dizabilități. Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de handicap. În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimaţiei, persoana cu dizabilități va publica pierderea/distrugerea/furtul într-un cotidian de mare tiraj şi va solicita DGASPC eliberarea altei legitimații. Eliberarea altei legitimații de către DGASPC se realizează în baza cererii scrise a persoanei cu dizabilități. Cererea se depune la DGASPC și va fi însoțită de o copie a cotidianului în care sa publicat declararea pierderii/distrugerii/furtului legitimației.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: