Jandarmii, polițiștii şi pompierii prezenți la datorie, cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani

Aproximativ 45 jandarmi, polițiști şi pompieri vor acționa zilnic, în sistem integrat pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la evenimentele cultural artistice prilejuite de „Zilele Municipiului Focșani”. Pentru buna desfășurare a acestor activități Jandarmeria Vrancea coordonează  în sistem integrat activitățile specifice de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării manifestărilor.  În acest context forțele angrenate în gestionarea ordinii publice vor lua măsuri specifice pentru menținerea și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică prin:

 • – activități specifice premergătoare și pe timpul manifestărilor, pentru rezolvarea situațiilor din competență;
 • – desfășurarea de activități de prevenire și combatere a fenomenelor infracționale și contravenționale în zona destinată acestor activități precum și pe străzile adiacente;
 • – acțiuni de protecție antiteroristă pe timpul desfășurării manifestărilor publice;
 • – supravegherea participanților pe itinerariile de afluire/defluire, în scopul prevenirii unor eventuale altercații, busculade, distrugeri sau degradări de bunuri precum și a săvârșirii altor fapte antisociale;
 • – luarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;
 • – intervenția pentru stingerea incendiilor în zona desfășurării manifestărilor.

Jandarmeria Vrancea reamintește că, în conformitate cu prevederile Legii 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, este interzisă și constituie infracțiune conform Codului Penal, participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a acestora. Pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentelor organizate în municipiul Focșani, Jandarmeria Vrancea face următoarele recomandări participanților:

 • – să respecte precizările organizatorilor și recomandările forțelor de ordine, să evite implicarea în conflicte de orice natură, să aibă un comportament decent, în conformitate cu normele de conviețuire socială;
 • –  sunt interzise orice manifestări care ar putea produce acte de încălcare a ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, punerea în pericol a sănătății acestora, incitarea la violență publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
 • – părinții sunt rugați să supravegheze cu atenție sporită copiii;
 • – de asemenea reamintim participanților că este strict interzis consumul precum și comercializarea băuturilor alcoolice în zona desfășurării manifestărilor publice, consumul precum și comercializarea băuturilor alcoolice sunt permise doar în locurile special amenajate în acest sens;
 • – din rațiuni de siguranță recomandăm participanților să nu aibă asupra lor bagaje voluminoase sau alte asemenea bunuri care nu au legătură cu manifestările;
 • – facem precizarea că este strict interzisă folosirea oricăror aeronave fără pilot la bord (drone) în zona desfășurării manifestărilor, fără respectarea condițiilor legale;

De asemenea, în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite ajutorul forțelor de ordine sau să apeleze la numărul unic de urgență 112.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More