Firmele nu pot refuza plata concediilor medicale și de maternitate, chiar dacă decontările de la stat se fac foarte greu

Sursa foto:centruldeparenting.ro

Legislația îi obligă pe angajatori să plătească indemnizațiile cel mai târziu la momentul lichidării salariale pe luna respectivă, existând chiar și o sancțiune pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) o poate aplica acestora pentru nerespectarea legii. Regulile ce țin de concediile medicale și indemnizațiile aferente sunt cuprinse, menționează avocatnet, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Ne referim aici la concediile pentru (viitoarele) mame, la cele pentru incapacitate temporară de muncă și pentru recuperare medicală ca urmare a unor accidente de muncă ori boli profesionale.

În ordonanță nu se pune nicăieri expres problema că un angajator ar putea să refuze să-i dea banii salariatului sau salariatei pentru un concediu medical din cauză că nu și-a recuperat banii de la casele de sănătate pentru alte cereri pe care le-a depus înainte. Însă practica ne arată că există și angajatori care refuză să facă plățile arătând cu degetul înspre sumele restante de decontat de la CNAS. Mecanismul ordonanței e simplu: angajatorul plătește și apoi solicită recuperarea sumelor ce reprezintă indemnizații de la casele de sănătate. Plata indemnizațiilor se face lunar de către  angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, prevede, mai exact, OUG nr. 158/2005.

Nerespectarea acestei reguli este sancționată prin această ordonanță cu amenzi între 2.500 și 5.000 de lei, amenzi care sunt aplicate chiar de CNAS.”Constituie contravenții faptele săvârșite prin încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 36 alin. (3) (plata lunară, de către angajator, cel târziu odată cu lichidarea – n.red.), refuzul nejustificat de plată a indemnizațiilor și/sau calculul și plata eronată a indemnizațiilor”, prevede, mai exact OUG nr. 158/2005.

Indemnizațiile se solicită pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite, însă având în vedere că modul de declarare, calcul și plată se supune acelorași reguli fiscale privind impozitul pe salarii, termenul de 90 de zile se calculează de la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile.

Sursă avocatnet.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: