Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse online!

Sursa foto: 10tv.md

Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, scrie lexcafe. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 544/2019, a fost publicat Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. În esență, potrivit noutăţilor legislative, declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse, ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line”. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe site-ul AFM, astfel cum a fost comunicată contribuabilului/plătitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației. Generarea unui cont de acces în aplicaţia informatică care asigură serviciul “Depunere declaraţii on-line” se realizează în baza solicitării scrise a reprezentantului legal a contribuabilului/plătitorului, depusă la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

În urma solicitării Administraţia Fondului pentru Mediu generează un cont de acces şi o parolă pentru fiecare contribuabil/plătitor pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului şi a parolei, reprezentantul legal are obligaţia să modifice parola de utilizator. Utilizarea serviciului „Depunere declarații on-line” se poate realiza de persoana înrolată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) persoana înrolată este deținătoarea certificatului calificat pentru semnătură electronică cu care a semnat cererea de înrolare ori cererea de prelungire a valabilității acestuia;
  • b) sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line”;
  • c) se exprimă acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Declarația se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul serviciului „Depunere declarații on-line”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat. Depunerea electronică a declarațiilor se poate realiza de către reprezentantul legal sau împuternicitul reprezentantului legal, care utilizează semnătură electronică.

Source lexcafe.ro
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More