Clubul Sportiv „Unirea” din Focşani face angajări

Clubul Sportiv organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de șofer și antrenor maestru atletism. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru șofer I sunt: studii medii sau de specialitate absolvite cu diplomă; minimum 10 ani vechime în muncă ca și conducător auto; minimum 3 ani vechime în transport persoane; permis de conducere cat. B, D, D1; atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane în termen de card personalizat tahograf; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată ce un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto; aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor; să aibă cunoștințe tehnice/mecanice și de exploatare a autoturismelor; recomandare de la ultimul loc de muncă și disponibilitate pentru desfășurarea de activități în program prelungit, deplasări.

Pentru postul de antrenor maestru atletism, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt următoarele: să dețină nivelul de antrenor, acordat în condițiile H.G. nr. 343/2011; carnet de antrenor vizai pe anul în curs sau certificat de calificare profesională eliberat de Centrul Național de Formare și Perfecționare Antrenori, specializare atletism; minimum 10 ani vechime în muncă; disponibilitate pentru program flexibil; cunoștințe minime de operare PC; abilități de relaționare-comunicare și abilități pentru munca în echipă.  Termen limită de depunere a dosarelor este 21 octombrie 2019, ora 12:00. Pe 28 octombrie 2019, la ora 09:00 va avea loc proba scrisă, iar pe 30 octombrie 2019, ora 09:00, va fi interviul. Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv „Unirea“, cu sediul în municipiul Focşani, Aleea Stadionului nr. 2.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: