ADI SALUBRITATE – SERVICII DE CALITATE!

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților Focșani și Golești este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. Asociația s-a constituit cu scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare, pe raza de competență a unităților administrativ- teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și / sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe bază strategiei de dezvoltare a serviciului.

Deșeurile noastre sunt responsabilitatea noastră!

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților Focșani și Golești, prin CUP SALUBRITATE, a demarat Campania de informare a cetățenilor, cu privire la colectarea selectivă prin programul „Sacul Galben”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: