Activităţi desfăşurate de ISU Vrancea la început de an şcolar

Comunicat de presă de la ISU Vrancea

 

Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. Vrancea desfăşoară pe parcursul întregului an activităţi de verificare şi îndrumare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, cu ocazia controalelor executate în teritoriu, conform planificărilor care stau la baza derulării activităţilor specifice, în vederea identificării şi remedierii posibilelor cauze care pot genera situaţii de urgenţă.

La nivelul judeţului Vrancea, figurează 516 clădiri cu destinația de învăţământ dintre care 170 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 273 dintre acestea nu fac obiectul autorizării şi 73 funcţionează, până în prezent, fără autorizaţia de securitate la incendiu.

Premergător începerii noului an școlar 2021-2022, toate liceele și colegiile din județul Vrancea au fost verificate din punct de vedere al securității la incendiu, precum și unitățile de învățământ din 32 de localități.

De asemenea, în cadrul a două întruniri ce s-au desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, personalul instituţiilor de învăţământ, a fost instruit cu privire la regulile şi măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

Pentru asigurarea desfășurării anului școlar în siguranță, cadrele Inspecției de Prevenire vor continua și în perioada următoare să execute activități specifice de control și îndrumare.

Cu această ocazie, menționăm faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează acest risc.

Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu se eliberează pentru construcţii noi sau pentru dezvoltarea (extinderea), modernizarea ori pentru schimbarea destinaţiei celor existente (art. 30, alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare).

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se stabilesc în funcţie de categoria de importanţă, regimul de înălţime, destinaţie, suprafeţe construite desfăşurate, număr de utilizatori, etc.

Precizăm că unitățile de învățământ nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea­

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: