Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți pe 8 noiembrie. Însă ziua de 8 noiembrie este o zi pe care Biserica o dedică tuturor îngerilor care nu s-au despărțit de Dumnezeu. Din acest motiv, această sărbătoare este trecută în calendar sub denumirea de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.

Menționăm că toți îngerii au fost creați buni de Dumnezeu, însa o parte dintre ei, s-a despărțit de El și, conduși de Lucifer, s-a ridicat împotriva Creatorului. Au dorit să fie asemenea lui Dumnezeu, dar fără ajutorul Lui.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care pune capăt acestei revolte ăi astfel căderea îngerilor s-a oprit. Din Viețile Sfinților pentru luna noiembrie aflăm că Sfântul Arhanghel Mihail a spus: „Să luam aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți și cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adânc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pămant”.

Termenul „arhanghel” înseamnă “cel dintâi dintre îngeri”, iar „înger” se traduce prin „vestitor”, căci el este cel care face cunoscută oamenilor voia Domnului.

În limba ebraică, Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”. Sfântul Arhanghel Mihail este cel care l-a ajutat pe Avraam să biruiască cu doar 318 oameni o armată străină de 300.000 de oameni. L-a întărit pe Moise să treacă prin Marea Roșie ca pe uscat și a pedepsit armata lui Faraon, l-a ajutat pe David să biruiască pe Goliat, l-a hrănit cu pâine pe Ilie, i-a călăuzit pe Lot și familia sa la ieșirea din Sodoma, i-a scos din cuptor pe cei trei tineri din Babilon și l-a eliberat din închisoare pe Sfântul Apostol Petru. Conform Scripturii, toți morții vor ieși din morminte la glasul trâmbiței Sfântului Arhanghel Mihail.

În limba ebraică, Gavriil înseamnă Dumnezeu este puterea mea. Am întâlnit și traducerea lui Gavriil cu „bărbat-Dumnezeu”. Potrivit celei din urmă traduceri, acest nume conține concentrat vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că va asuma firea omenească. Sfântul Gavriil vestește Sfinților Părinților Ioachim și Ana nașterea Maicii Domnului, îi descoperă lui Zaharia nașterea Înaintemergătorului. Pastorilor le arata că li S-a născut Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, îl întărește ca să nu se îndoiască de nimic, călăuzește Sfânta Familie în Egipt și aduce femeilor mironosițe vestea Învierii Domnului.

Puterile cerești fără de trupuri sunt prezente în nouă cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Arhanghelii sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil, dar cei mai cei mai cunoscuți și mai populari sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt pictați în biserică pe ușile diaconești ale Sfântului Altar. Sfântul Gavriil poartă crini în mână, semn al Bunei Vestiri, iar Mihail o sabie de foc, semn că el pedepsește păcatul.

A fost aleasă data de 8 noiembrie pentru pomenirea Sfinților Arhangheli și a tuturor puterilor cerești, pentru că 8 exprimă veșnicia, iar luna noiembrie este a noua lună de la martie, când Arhanghelul Gavriil i-a binevestit Fecioarei Maria ca va naște un Prunc, adică pe Iisus Hristos. Pomenirea Sfinților Arhangheli și a puterilor cerești netrupești se face și în fiecare zi de luni.

În canonul de rugăciune către toate puterile cerești, noi ii cerem lui Dumnezeu: „Înconjoară-ne cu sfinții tăi îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoașterea slavei Tale neapropiate”. Să ne învrednicească Dumnezeu de mijlocirea lor, ca să ieșim biruitori în lupta cu duhurile rele.

Sursa: Adrian Cocoșilă / crestinortodox.ro

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: