Noua Lege a pădurarilor: armament letal în dotare, locuință de serviciu, 5 indemnizații brute la pensie

Camera Deputaților a adoptat, în ședința din 27 noiembrie, proiectul de lege care modifică Statutul personalului silvic, mai exact Ordonanța de urgență nr 59/2000. Dacă va fi promulgat și de președntele țării, noile modificări și completări vor intra în vigoare imediat, potrivit legestart.ro.

Urmare a incidentelor din ultimele luni, când pădurarii au fost atacați și unul dintre ei chiar ucis de hoții de lemne, inițiatorii proiectului de lege au completat articolul referitor la armamentul din dotare, care nu era letal.

Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) In exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de paza fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.

(2) Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa.

De asemenea, pădurarii vor avea dreptul la locuință de serviciu sau indemnizație pentru plata chiriei.

Articolul 25 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 25.- Personalul silvic care nu deţine locuinţă personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, poate beneficia de locuinţă de serviciu, de protocol sau de intervenţie, după caz. în cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul silvic beneficiază de o indemnizaţie lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariul mediu net pe economie.

O altă modificare prevede ca personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu minimum 5 salarii brute pe ultima lună de activitate, suportată de angajator. În celelalte cazuri de încetare a activității, parlamentarii au prevăzut alte gratificații și drepturi.

Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.46.- (1) Personalul silvic asigurat în condiţiile legii, care în timpul sau în legătura cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a săvârşirii împotriva sa a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sau ca urmare a unei boli profesionale, primeşte pensie de invaliditate, în condiţiile legii.

(2) Pierderea capacităţii de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se asimilează cu accidentul de muncă.

(3) Personalul silvic pensionat în condiţiile alin.(l) şi (2) va beneficia, pe lângă pensia de invaliditate, şi de o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

(4) Personalul silvic beneficiază de asigurare de sănătate şi asigurare de risc de accidente suportată de angajator pe toată durata contractului de muncă.

(5) în cazul în care personalul silvic este parte în plângeri promovate de terţe persoane în instanţe împotriva acestuia, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, angajatorul este obligat să-i asigure asistenţa juridică şi apărarea în respectivul proces, până la pronunţarea soluţiei definitive.

(6) In situaţia în care personalul silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu este supus ameninţărilor, ultrajului, vătămării corporale sau lovirii, unitatea angajatoare este obligată să sesizeze organele de cercetare penală.

(7) Personalul silvic nu răspunde patrimonial pentru pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului sau în riscul profesional.

De asemenea, proiectul de lege cuprinde lista cu coeficienții de încadrare pentru fiecare categorie de personal

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: