Modificări ce vizează certificatul de atestare fiscală, oficializate azi printr-un ordin ANAF

O serie de modificări privind certificatul de atestare fiscală, document care reflectă îndeplinirea, de către contribuabili, a obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor sau altor venituri datorate au apărut azi în Monitorul Oficial, cuprinse de un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Modificările propuse se regăsesc în Ordinul ANAF nr. 3008/2019, apărut azi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945. Prevederile sale se aplică în 30 de zile, adică de pe 26 decembrie.

O primă modificare este legată de modul în care se depune cererea pentru obținerea certificatului. Astfel, pe lângă variantele existente în prezent, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se va putea depune și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii, dar și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe website-ul ANAF.

În prezent, legislația permite depunerea cererilor la registratura organului fiscal central competent, transmiterea lor prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul Spațiului privat Virtual.

O altă modificare prevăzută în ordinul ANAF reprezintă, de fapt, transpunerea în legislația Fiscului a unei prevederi prezente în Codul de procedură fiscală, într-o formă ușor îmbunătățită.

Mai exact, după intrarea în vigoare a proiectului, certificatul de atestare fiscală va putea fi utilizat de către contribuabili timp de 30 de zile de la data emiterii sau timp de 90 de zile, în cazul persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor. “(…) inclusiv sub forma asocierilor” este modificarea propusă la legislația Fiscului față de varianta regăsită în Codul de procedură fiscală.

Certificatul de atestare fiscală este un document ce se obține în cel mult trei zile de la depunerea cererii și conține toate obligațiile fiscale restante pe care le are un contribuabil la sfârșitul lunii anterioare depunerii cererii.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: