Ministerul Muncii a publicat proiectul pentru creșterea salariului minim

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a afișat, pe pagina de internet, proiectul de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Proiectul prevede ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.230 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2020, față de 2.080 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 7,2 % față de luna decembrie 2019.

În anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar în anul 2020 tariful orar va fi de 13,327 lei/oră pentru un program complet de lucru, se arată în nota de fundamentare a proiectului. De asemenea, se precizează că la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 la valoarea de 2.230 lei s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considerare rata inflației și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, precum și factori de corecție în funcție de dinamica creșterii economice

Proiectul de Hotărâre mai stabilește că, începând de anul viitor, pentru persoanele încadrate pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în care nu sunt incluse și sporurile şi alte adaosuri, se menține la 2.350 lei lunar.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie pe lună în anul 2019, reprezentând 12,43 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform datelor oficiale, de salariul minim brut garantat în plată beneficiază 1.370.232 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 24% din numărul total de salariați activi. Pentru sectorul de construcții, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit la 3000 lei, de această sumă beneficiind 310.778 angajați.

Până la data de 12 decembrie, persoanele interesate să depună observații pe marginea proiectului pot trimite sugestiile pe adresa Ministerului Muncii. Ulterior, proiectul va fi adoptat în ședință de Guvern.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: