Deducerea cheltuielilor pentru casele de marcat electronice, adoptată de Senat

Senatorii au adoptat în ședința din 2 decembrie proiectul de lege care prevede deducerea cheltuielilor tuturor operatorilor economici care sunt obligați, conform legii, să înlocuiască aparatele de marcat fiscale cu cele cu jurnal electronic, scrie legestart.ro. Astfel, persoanele fizice autorizate PFA, firmele, microîntreprinderile, toate vor putea să își deduce din impozitul pe profit sau pe venit contravaloarea caselor de marcat electronice pe care le-au achiziționat și pus în funcțiune. Proiectul va fi trimis Camerei Deputaților, care va da votul final.

Obligativitatea deținerii caselor de marcat electronice a fost introdusă prin lege încă din 2018, dar a fost modificată și amânată de mai multe ori, iar implementarea măsurii nu a fost finalizată nici până acum. Proiectul modifică și completează mai multe articole din Codul fiscal, referitoare la cheltuielile firmelor, microîntreprinderilor sau PFA-urilor, după caz.

Art. 3. Dispoziţii tranzitorii

1. Prin excepţie de la art 25, contribuabilii care datorează impozit pe profit, la data determinării impozitului pe profit pentru anul 2019, scad din impozitul pe profit şi costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, precum şi cele puse în funcţiune în anul 2019 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi.

  1. Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, precum şi cele puse în funcţiune în anul 2019 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi vor reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar se scad din impozitul pe profit al anului 2019. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
  2. Prin excepţie de la art 56, contribuabilii care datorează impozit pe venitul microîntreprinderilor, la data determinării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul 4 al anului 2019, scad din impozitul pe venitul microîntreprinderilor şi costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, precum şi cele puse în funcţiune în anul 2019 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi.
  3. Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, precum şi cele puse în funcţiune în anul 2019 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi se vor adăuga la baza impozabilă definită la art 53, dar se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor determinat în trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe pe veniturile microîntreprinderilor.
  4. Prin excepţie de la art 118, alin 2 şi 123 alin 1, contribuabilii care datorează impozit pe venit, la data determinării impozitului pe venit aferent anului 2019, adaugă la venitul net anual impozabil determinat la art 118, alin 2, lit. b costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018.
  5. Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, se scad din impozitul pe venit calculat potrivit art 123, alin 1. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a impozitul pe venit.

La articolul 118, se modifică alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi aAl), la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileşte:

b)  venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

c)  venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculat prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii şi la care se adaugă costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv.

La articolul 123, se modifică alineatul (1) şi se introduce un alineat nou (1A1):

ART. 123 – Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:

d) venitul net anual impozabil determinat potrivit art, 118;

e) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119;

(1A1) Din suma astfel determinată se deduce costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv.

Dacă va fi adoptat și de plenul Camerei Deputaților, proiectul va modifica legea și va fi aplicat începând cu luna următoare intrării în vigoare.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: