Declarația unică în 2020: noul model al acestui formular a fost publicat în Monitorul Oficial

Modelul Declarației unice, valabil în 2020, este reglementat prin Ordinul nr. 139/2020, emis de ANAF, care a fost publicat pe 23 ianuarie în Monitorul Oficial. Acesta e al treilea an în care majoritatea persoanelor fizice care obțin venituri extrasalariale cel puțin egale cu plafonul de 12 salariii minime pe economie trebuie să depună declarația unică la Fisc. În primii doi ani de „revoluție fiscală” a declarației unice, contribuabilii s-au confruntat cu numeroase greutăți la completarea acestui formular.

VEZI AICI MODEL

Declarația unică se completează și se depune la Fisc de către majoritatea persoanelor fizice care obțin venituri extrasalariale nete anuale cel puțin egale cu 12 salarii minime brute pe economie.  Declarația unică se completează și se depune la Fisc și de către persoanele fizice care nu realizează venituri fiscalizate, dar care optează să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Ce noutăți aduce noul formular al declarației unice Din noul formular al declarației unice a fost eliminată secțiunea despre impozitul pe veniturile din jocuri de noroc fiindcă, începând cu data de 23 martie 2018, veniturile din jocuri de noroc se impun numai prin reținere la sursă, fiind eliminată obligația declarării acestora în declarația unică. Au fost introduși indicatorii „Câștig” și „Venit impozabil” în cazul câștigurilor din transferul de monedă virtuală sau veniturilor impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă. Veniturile din transferul de monedă virtuală, prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal, sunt venituri din alte surse.

În cazul veniturilor obținute din transferul de monedă virtuală, declarația unică se completează astfel: câștigul din transferul de monedă virtuală e determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei per tranzacție nu se impozitează dacă totalul câștigurilor din transferul de monedă virtuală într-un an fiscal nu depășește nivelul de 600 lei. la rubrica „Impozit pe venit datorat” se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat după formula de mai sus. În noul formular al declarației unice a fost introdusă o rubrică referitoare la veniturile realizate în străinătate și care sunt scutite de impozit în România, în baza unui acord internațional la care România este parte.

Termenul de depunere a declarației unice: până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat că se va realiza în fiecare an fiscal, dar și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate; până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor pentru declararea venitului realizat și definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale; până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: