Centrului militar zonal Vrancea i s-a atribuit denumirea onorifică ,,REGELE CAROL I”

Astăzi, 10.05.2021, la sediul Centrului militar zonal Vrancea, într-un cadru restrâns în contextul epidemiologic actual, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS-Cov2, a avut loc ceremonia de citire a ordinului de acordare a denumirii onorifice ,,REGELE CAROL I” Centrului militar zonal Vrancea.

Acordarea denumirii onorifice a plecat de la inițiativa comandantului Centrului militar zonal Vrancea, colonelul Neculai ȘERBAN, care a efectuat cercetările arhivistice specifice la nivelul Serviciului judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale, rezultate confirmate și de către Arhivele Militare Naționale Române, prin care s-a stabilit legătura simbolică dintre denumirea onorifică ,,REGELE CAROL I” și Centrului militar zonal Vrancea. În urma acestor demersuri, Comisia de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale a avizat și a înaintat ministrului apărării naționale propunerea de acordarea denumirii onorifice ,,REGELE CAROL I”, Centrului militar zonal Vrancea, propunere care a fost aprobată.

În cadrul ceremoniei de acordare a denumirii onorifice ,,REGELE CAROL I” Centrului militar zonal Vrancea, comandantul centrului militar, a evocat personalitatea marcantă a Regelui Carol I și a expus motivele pentru care a inițiat demersurile pentru acordarea denumirii onorifice ,,REGELE CAROL I” Centrului militar zonal Vrancea.

Acum 155 ani, la 10 mai 1866, Carol I a sosit incognito la București, la solicitarea guvernului României, în urma plebiscitului din 2-8 aprilie și cu consimțământul Parlamentului a depus jurământul ca Domnitor al României, jurământ solemn, rostit în limba franceză.: „Jur de a fi credincios legilor Țării, de a păzi religiunea României, precum şi integritatea teritoriului ei şi de a domni ca domn constituțional”.

Tot atunci, la cuvintele de salut ale președintelui Camerei Deputaților, Carol I i-a răspuns, rostind o frază care a făcut istorie: „Prin voința liberă a națiunii, ales ca principe al României, mi-am părăsit fără ezitare patria și familia pentru a da curs chemării poporului român care-mi încredințează destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, am devenit român […]. Astăzi cetățean pașnic, mâine, dacă va fi nevoie, soldat cu arma în mână, de-acum înainte vom avea același destin, fie el fericit, fie el dureros. Începând cu această clipă, suntem un trup și un suflet. Să credeți în mine așa cum eu cred în voi”.

Astfel, la 10 mai 1866, a pornit noua evoluție, a fost începutul statul modern și consolidarea idealurilor de independență și suveranitate. România modernă îi datorează enorm Regelui Carol I, principele și regele de rigoare germană care și-a înțeles pe deplin misiunea de monarh constituțional. A înțeles-o ca pe o datorie de la care nu a abdicat până la sfârșitul vieții sale. I. G. Duca scria despre Regele Carol I că „Simțământul datoriei era poate singurul simțământ mai puternic la el, mai puternic chiar și decât mândria. Se poate spune că toată viața lui Carol I n-a fost stăpânită decât de acest sentiment”

Principele Carol în Proclamația către popor, spunea : „Căldura cu care mă primiți printre voi este pentru mine o dovadă că eu pentru voi sunt într-adevăr binevenit […]. Nimic fără Dumnezeu este deviza familiei mele. Dumnezeu a spus: Ajută-te singur și eu te voi ajuta. Să ne ajutăm deci singuri, români”.

În lunga și rodnica sa domnie, de aproape o jumătate de veac, regele Carol I a vegheat la modernizarea și europenizarea României, care s-a luptat, sub comanda sa, pentru obținerea independenței de stat, recunoscută de marile puteri europene în 1878. Trei ani mai târziu, în 1881, România era proclamată regat, ca un semn al noului său statut european, fapt care i se datorează tot lui Carol I.

Cuvintele Prim-ministrului Ion C. Brătianu, rostite în ziua de 10 mai 1881, cu ocazia încoronării lui Carol I ca Rege al României, surprind prin actualitatea lor: ,,România, constituită în Regat, completează și încorporează opera Regenerării sale. Ea își dă un nume, care este de acord cu pozițiunea ce a dobândit, ca Stat Independent. Prin noul nume și titlu se întăresc mai mult stabilitatea și ordinea în România. Regatul Român, Măria Ta, este astfel continuarea domniei române, nu are alt program, nici alte aspirații, nici alte tendințe. Este o consacrare, o întărire mai mult dată de Români principiului monarhic, pe care Măria Ta ai știut a-l planta adânc pe pământul României.

Proclamarea Regatului și continuitatea domniei au fost factori esențiali pentru împlinirea unui amplu proiect de țară, prin reconstrucția statului modern și realizarea unor lucrări edilitare esențiale pentru dezvoltarea României.

Tot în timpul domniei lui Carol I, în 1913, în urma celui de-al doilea război balcanic, terminat prin Tratatul de la București, din 1913, România obține partea de sud a Dobrogei, Cadrilaterul, de la Bulgaria.

Rafinatul om politic I. G. Duca, scria despre regele Carol I al României „Când furtuna sufla peste capul său, știa să-l aplece, ca să-l ridice însă mai semeț de îndată ce cerul se însenina iarăși. Un om care are aceste daruri, nu este orișicine sau nu e o personalitate obișnuită. Dacă adăugăm la aceasta o mare mândrie, un simt al datoriei cum rar se întâlnește și o nobilă concepție, nobilă în cel mai înalt înțeles al cuvântului, a ceea ce datorează acestui Stat și acestui popor, vom avea sinteza însușirilor caracteristice ale Regelui Carol I”

Întreaga domnie a lui Carol I s-a caracterizat printr-o remarcabilă stabilitate politică, cârmuind cu măsură și modestie deasupra fracțiunilor și partidelor politice. A fost un suveran serios și protocolar, care nu a avut favoriți, fiind meticulos și exact în tot ce făcea, căutând să impună și colaboratorilor săi același stil de activitate. Totodată, era un militar desăvârşit şi un politician abil, cu vederi liberale.

Pentru generațiile mai tinere, aducem aminte faptul că Centrul Militar Zonal Vrancea își desfășoară activitatea încă de la înființarea acestuia, anul 1968, în fosta cazarmă a Diviziei 6 Infanterie care purta denumirea de cazarma ,,REGELE CAROL I”, iar în perioada 1968 – 2001 și-a desfășurat activitatea chiar în clădirea care în perioada interbelică se numea ,,Localul REGELE CAROL I”

Divizia 6 Infanterie a participat la ambele conflagraţii mondiale iar denumirea ,,REGELE CAROL I” atribuită cazărmii şi localului în care îşi desfăşura activitatea comandamentul diviziei a rămas adânc impregnată în conştiinţa populaţiei, militarilor în actvitate, rezervă și în retragere din judeţul Vrancea. De menționat faptul că în perioada interbelică chiar şi bulevardul unde era dispus comandamentul Diviziei 6 Infanterie, acum Centrul militar zonal Vrancea, se numea bulevardul ,,CAROL I”.

Evocarea, astăzi 10 mai 2021, a celor două repere istorice de necontestat în evoluția societății civile românești în ansamblul său și a Armatei României, în principal a Regelui Carol I și în subsidiar a Diviziei 6 Infanterie, repere care au marcat profund reconstrucția și continuitatea statului modern român în timp și spațiu, reprezintă puntea de legătură între sacrificiile generațiilor apuse și eforturilor acestora în păstrarea independenței și identității naţionale şi recunoștința pe care trebuie să o arătăm astăzi istoriei, noi, generațiile actuale.

Sursa Centrul Militar Zonal Vranceao

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: