Parking Focșani SA anunță

Comunicat de presă de la Parking Focșani SA

          Ca urmare a articolelor de presă, apărute în ultima vreme în media locală, considerăm ca opinia publică trebuie sa cunoască situația reală vis-a-vis de societatea Parking  Focsani SA.
Înființată în acord cu prevederile legale, societatea are ca scop administrarea parcărilor din Municipiul Focșani în condiții de economicitate și eficiență, ceea ce înseamnă necesitatea stabilirii unor taxe pentru plata parcărilor rezidențiale, dar și a celor cu plată din oraș.
De altfel, așa cum a stabilit de fiecare dată Curtea de Conturi în rapoartele anuale, niciun serviciu public nu poate fi prestat fără recuperarea de la beneficiari, în acest caz cetățenii rezidenți, a contravalorii prestării acestuia.
Cu alte cuvinte, administrarea parcărilor aflate pe domeniul public este o obligație a autorităților locale, iar acest serviciu nu poate fi prestat „gratuit” și nici nu poate fi susținut din fonduri publice, intrucat legea spune destul de clar ca beneficiarii parcărilor  aflate în proprietatea  municipalității nu pot fi scutiți de plata contravalorii utilizării lor!
Totodată, SC Parking Focșani SA este direct răspunzătoare de implementarea strategiei  de administrare a parcărilor, așa cum a fost stabilită prin actele administrative adoptate în condițiile legii!
Conform H.C.L. nr. 186/2017 privind delegarea serviciului public de administrare parcări, operatorul  Parking Focșani SA, are obligația de a asigura continuitatea prestarii serviciului.
În anul 2020, a fost adoptata H.C.L. nr. 376, care prevedea inițierea procedurilor pentru încetarea ,,Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani”, întrucât societatea Parking Focșani SA, nu are capacitatea de modernizare a locurilor de parcare din oraș.
Așadar, deși a fost adoptata H.C.L. nr. 376 in luna noiembrie 2020, societatea Parking Focșani SA rămâne operatorul responsabil să presteze serviciul public de administrare a parcărilor până când Consiliul Local Focșani va stabili noua modalitate de administrare a parcărilor.
                                                                                                                        26.07.2021

Parking Focșani SA

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: