Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

Comunicat de presă
Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2022, înainte de contestații
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a centralizat astăzi, 27 iunie 2022, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022, înainte de contestații.
Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web: bacalaureat.edu.ro, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).
Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 71,44 %. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 75,53 %, iar pentru promoțiile anterioare – 32,11 %.
Au promovat 1441 de candidați, dintr-un total de 2017 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1380 de candidați provin din promoția curentă, iar 61 de candidați din promoțiile anterioare.
5 candidați au obținut media 10. Aceștia provin de la Colegiul Național „Unirea” Focșani, Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani și Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani.
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
23 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
126 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 76; Istorie – 50);
126 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie 2022, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Același interval orar se va respecta și în cazul contestațiilor depuse/transmise prin mijloace electronice.
În perioada 28 – 30 iunie 2022 are loc rezolvarea contestațiilor.
Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie 2022.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
prof. Gabriela Daniela MARCHITAN
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: