DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinara în data de 4 octombrie 2022, ora 10:00

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, 

în temeiul prevederilor art.135, art.178 alin.2 si art.179 alin.2 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

DISPUNE:

 

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinara in data de 4 octombrie 2022, ora 10.00, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2  Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica. 

                                                

                                                          

                                                                    

Proiectul  Ordinii de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de 4 octombrie 2022

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:    
  1. „ Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea  situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.1/1” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

  1. „ Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE,  RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE – MUZEUL VRANCEI” – CLADIREA „TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417” Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

  1. „ Actualizarea Devizului general  pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 205 E Vidra- Vizantea Livezi – Câmpuri”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea