Consiliul Județean Vrancea va reabilita internatul nord din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”

Comunicat de presă de la Consiliul Județean Vrancea

Astăzi, 15 iulie 2021, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C 10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”, str. Cuza Vodă nr. 56, municipiul Focșani, jud. Vrancea”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii: 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice.

Valoarea totală a proiectului este de 4.802.789,15 lei (inclusiv TVA), din care 3.364.596,16 lei eligibil și 1.438.192,99 lei neeligibil. Contribuția proprie a Consiliului Județean Vrancea în proiect este de 1.505.484,91 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ( 1.438.192,99 lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului (67.291,92 lei) reprezentând cofinanțarea proiectului.

Prin  proiect se dorește creșterea performanței energetice și realizarea unor lucrări conexe la clădirea situată pe strada Cuza Vodă nr. 56, din municipiul Focșani.

Imobilul este o clădire multifuncțională de asistență socială, aici desfașurându-și activitatea mai multe structuri ale instituțiilor subordonate CJ Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea, 15 iulie 2021

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: