Vrei să devii detectiv particular? I.P.J. Vrancea organizează examen pentru atestare profesională

 

Vrei să devii detectiv particular? I.P.J. Vrancea organizează examen pentru atestare profesională

În conformitate cu prevederile pct. 4.3. din H.G. nr. 1666/2004 – Normele de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, str. Cezar Bolliac, nr. 12, organizează în data de 12.09.2022, ora 09:00, examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi vor depune până la data de 22.08.2022, ora 14.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, cam. 311 – Comisar de poliție Miștoiu Valentin – tel. 0237/207107, următoarele acte:

a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de identitate, în original și în copie;
d) actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;
f) certificate medicale şi de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii;
g) declaraţie din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
h) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor.
Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul I.P.J. Vrancea: https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More