Viorel Mîrza, primarul comunei Vârteșcoiu, județul Vrancea: Raport de activitate

Anul 2022 a fost anul în care datorită oportunităților de finanțare prin fonduri europene și naționale, pot spune că a fost unul dintre cei mai buni ani privind implementarea și obținerea finanțării unor obiective noi, obiective ce vor contribui la modernizarea comunei noastre, acestea însumând o valoare totală de circa 8 milioane de euro.
În continuare vă voi sintetiza proiectele ce au fost implementate, derulate și finalizate pe parcursul anului 2022, astfel:
– „Construire pod peste râul Valea Seacă, sat. Faraoanele, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, lucrarea a început în luna martie și finalizată în luna iunie a anului 2022 – 897 577,29 lei.
– „Achiziție teren intravilan în satul Vârteșcoiu”, o suprafață de 4497 mp, suprafață pe care intenționăm să construim un bloc cu locuințe pentru tineri, achiziționat în luna august 2022 – 115 859,00 lei.
– „Construire și dotare dispensar uman, sat. Faraoanele, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, a fost demolată construcția veche în luna decembrie 2022, construcția noului dispensar va începe în circa 10 zile, având ca termen de execuție 9 luni(septembrie 2023) – 1 024 559,06 lei.
– „Construire pod peste râul Valea Seacă, punct Onei, sat. Vârteșcoiu, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, au fost realizate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, va fi emisă autorizația de construcție în luna februarie, iar termenul de execuție va fi de 9 luni(noiembrie 2023) – 1 043 073 lei.
– „Construire pod peste râul Valea Seacă, punct Cristea, sat. Faraoanele, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, au fost realizate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, va fi emisă autorizația de construcție în luna februarie, iar termenul de execuție va fi de 9 luni(noiembrie 2023) – 906 829,24 lei.
– A fost implementat și asigurată finanțarea proiectului, „Înființare rețea gaze naturale în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, la această dată se află în curs realizarea proiectului tehnic(6 luni), după finalizarea lui vor fi scoase la licitație publică și lucrările – 27 403 282,22 lei.
– A fost implementat și asigurată finanțarea proiectului, „Lucrări de creștere a eficienței energetice a sediului Primăriei Comunei Vârteșcoiu, județul Vrancea” –
1 221 617, 23 lei.
– A fost implementat și asigurată finanțarea proiectului, „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea” (sistem de supraveghere video pe raza comunei) – 448 782, 38 lei.
– A fost a implementat și asigurată finanțarea proiectului, „Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice, comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea” – 292 900,65 lei.
– A fost implementat și asigurată finanțarea proiectului, „Reabilitare și modernizare D C 142 și străzi în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea”, la această dată se realizează proiectul tehnic, urmând ca în luna martie să fie scoasă lucrarea la licitație publică – 4 582 838,45 lei.
Au mai fost depuse în anul 2022 la finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență(PNRR) și sunt în evaluare, următoarele proiecte: „Lucrări de consolidare și renovare energetică moderată a Casei Specialistului” – 583 044,58 lei, „Lucrări de consolidare și renovare energetică moderată a Grădiniței Vârteșcoiu”- 953 231,62 lei și „Extinderea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC in comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea” (extindere sistem supraveghere video, stații de călători inteligente, coșuri deșeuri reciclabile) – 1 460 965, lei.
Au fost depuse actualizările indicatorilor tehnico-economici la Compania Națională de Investiții, spre finanțarea următoarele proiecte: „Construire și dotare dispensar uman Vârteșcoiu”, „Construire și dotare After School Vârteșcoiu”, „Construire pod peste Râul Valea Seacă, punctul Mitoc”
Nu a fost ușor, dar nici imposibil, însă în acest an va fi nevoie de o muncă susținută, pentru că toate aceste proiecte trebuie urmărite și finalizate la termen și de cea mai bună calitate.
Pe componenta de mediu a fost realizată ținta de reciclare, prevăzută de OUG 92/2021, nemaifiind nevoiți să plătim sume considerabile către AFM(55,22%).
Pentru toate acestea de mai sus, vreau să mulțumesc colegilor din cadrul primărie, care s-au implicat alături de mine în implementarea acestor proiecte, cât și în buna funcționare a compartimentelor din cadrul unității și nu în ultimul rând, dumneavoastră, locuitorilor comunei Vârteșcoiu care mi-ați fost alături și m-ați încurajat pe tot parcursul timpului.