Ştefan Caba, primarul comunei Bârsești: Am semnat un important contract de finanțare pentru comunitatea noastră!

Primăria Comunei Bârsești anunță semnarea contractului de finanțare nr. 131650/21.11.2022 – MDLPA (beneficiar – 5449/19.12.2022), pentru proiectul „Realizarea unui sistem informatic geografic privind imobilele înscrise în cartea funciară din intravilanul comunei Bârsești, județul Vrancea” cod C10-I4-514.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, în perioada 19.12.2022 – 19.12.2023.
Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local; I4. – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și I1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Titlul apelului este PNRR/2022/C10/I4, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1
Valoarea totală a proiectului este de 467.656,50 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 88.854,74 lei.
Componenta de împrumut PNRR (investiția C10-I4) este de 221.521,50 lei fără TVA, la care se adaugă TVA eligibil în valoare de 42.089,09 lei.
Componenta asistenței tehnice și financiare nerambursabile PNRR (investiția C10-I3) este de 246.135,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA eligibil în valoare de 46.765,65 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Bârsești.
Primar, Caba Ștefan