Şedinţă ordinară de Consiliu Local, pe 26 septembrie. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Sursa foto:ziarelive.ro

Consilierii locali din municipiul Focșani sunt convocaţi joi, 26 septembrie, la ora 16.00, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia”, în şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi 52 proiecte de hotărâre, printre care şi  proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obiectivul de investiții ,,Reabilitare pasaj Cinematograf Balada”, cu modificările și completările ulterioare. Iată ordinea de zi:

 1. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET SA Focșani;
 2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 1 Focșani;
 3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 2 Focșani;
 4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 13 Focșani;
 5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 16 Focșani;
 6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 17 Focșani;
 7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 18 Focșani;
 8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 23 Focșani;
 9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;
 10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;
 11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „OanaDiana Renea” Focșani;
 12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
 13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani;
 14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;
 15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;
 16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;
 17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;
 18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;
 19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;
 20. 20.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;
 21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D.Cotea” Focșani;
 22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;
 23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;
 24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;
 25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;
 26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;
 27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;
 28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;
 29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;
 30.    30.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani;
 31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;
 32. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a regulamentului de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul Focșani;
 33. proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor înregistrate în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local;
 34. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 355/2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică și stabilirea procedurii de recuperare a taxei de reabilitare termică a sumelor avansate de Municipiul Focșani în vederea asigurării contribuției proprii a proprietarilor, beneficiari finali ai lucrărilor de reabilitare termică, a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale;
 35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 18/2019 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice – faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing”;
 36. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 196/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Slt. Dumitru Tănăsescu și strada Tinereții”;
 37. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 154/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obiectivul de investiții: „Reabilitare pasaj Cinematograf Balada”, cu modificările și completările ulterioare”;
 38. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene”;
 39. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,00 mp situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 12, județul Vrancea, T. 188, P. 10217 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Dumitrașcu Luminița;
 40. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 11,53 mp situat în Focșani, str. mare a Unirii nr. 10, sc. 2, județul Vrancea, T. 98, P. %5342 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Șerbănică Lucia;
 41. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 19474 mp. situat în Focșani, T. 79, Parcela 416 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
 42. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2016 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, a imobilului construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 13, în vederea desfășurării activității secției de șah;
 43. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 44. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 3 (trei) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 45. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 386/2019 privind aprobarea listei de priorități;
 46. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințelor sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;
 47. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie doamnei Baboi Meluța, în baza prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 48. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 16 înscrisă în CF 54684-C1-U2 UAT Focșani către domnul Jagâte Iulian Teodor;
 49. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani;
 50. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004, pe terenul în suprafață de 1131,0 mp;
 51. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 67909 din 15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 52. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2019.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: