Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc astăzi, 19 aprilie 2023, ora 14:00

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local
al municipiului Focșani ce va avea loc astăzi, 19 aprilie 2023, ora
14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din
bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al
Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și
activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul
creditelor interne, pe trimestrul I 2023, detaliate pe secțiunea de
funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului
„Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiului
Focșani”, etapa a II-a;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului
general, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției de la
bugetul local pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare,
alei, parcaje și covor asfaltic – strada Mare a Unirii”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 90/2023 pentru aprobarea cererii de finanțare
și a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Refacere
infrastructură străzi, sistematizare verticală str.Timiș, str.Nicolae
Bălcescu, str.Predeal (tronson cuprins între str.Ion Creangă și
str.Grigore Ionescu), și reparații și așternere covoare asfaltice
carosabil str. Magazia Gării”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Focșani la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat
de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru implementarea
proiectului „Casarea autovehiculelor uzate din municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 9 autorizații
taxi disponibile ce vor fi atribuite transportatorilor înscriși în
lista de așteptare la nivelul Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație
publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în
Focșani, bdul. Unirii nr. 2, județul Vrancea, T. 193, P. 10725 înscris
în CF 58711 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani,
către doamna Grădinaru Nina-Nița;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație
publică a terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str.
Aurora nr. 6, județul Vrancea, T. 57, P. 3586 înscris în CF 70830 ce
aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Lola
Bogdan Daniel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației
cadastrale de alipire a imobilelor situate în Municipiul Focșani,
Tarla 79, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani,
identificate prin Cartea Funciară nr. 52511 și Cartea Funciară nr.
65812;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
strecurate în Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.
81/2023 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de
transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan
Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al
municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor
aferente serviciului de transport public local în municipiul Focșani,
cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii consiliului Local
nr. 469/31.10.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani către „Asociația Națională a Surzilor din România –
Filiala Focșani” a unui spațiu situat la etajul I al imobilului din
Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea înființării unui centru în
care se vor desfășura activități socio-culturale, destinate
persoanelor cu deficiență de auz și vorbire din raza Municipiului
Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii consiliului Local
nr. 573/11.12.2019 privind darea în administrare pe o perioadă de 5
ani către Clubul Sporiv Municipal Focșani 2007, a spațiului din
incinta imobilului compus din construcție și teren aferent în
suprafață de 215,00 mp., situat în Focșani, str. Albinei nr. 18, în
vederea desfășurării activității secției de șah;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca
membru în cadrul rețelei aleșilor locali din Uniunea Europeană în
cadrul proiectului; „Construim Europa împreună cu autoritățile
locale”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Focșani, în vederea
amplasării și funcționării teraselor sezoniere;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului „Cel
mai frumos spațiu verde din jurul școlii”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și
Consultării Publicului nr. 2746/10.01.2023 privind documentația P.U.Z.
și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea
construirii imobil de locuințe colective D+P+4E+5R” municipiul
Focșani, str. Fraternității nr. 10 A, număr cadastral 68503, pe
terenul în suprafață măsurată de 2003 m2 (din acte 1964 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere
infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str.
Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni),
str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu
(tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea
Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între
str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More