Primăria Răstoaca – până pe data de 20 noiembrie 2022, se pot depune formularele pentru ajutorul de încălzire pe 2022

Vă reamintim că până pe data de 20 noiembrie 2022, se pot depune formularele pentru ajutorul de încălzire pe 2022.
✅ Doar cei care vor depune până pe data de 20 noiembrie 2022 vor primi ajutorul integral, timp de cinci luni.
✅ Pentru a primi ajutorul de încălzire solicitanții trebuie să completeze un formular tip, cu precizarea că de acest ajutor de încălzire pot beneficia persoanele cu venituri mici care au nevoie să-și acopere integral sau parțial costurile cu încălzirea în timpul sezonului rece.
✅ Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, categoriile de ajutoare fiind:
? ajutor pentru energie termică,
? ajutor pentru gaze naturale,
? ajutor pentru energie electrică,
? ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
✅ Tranșele de venit pe membru de familie în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt următoarele:
? până la 200 lei 100%
? între 200,1 lei şi 320 lei 90%
? între 320,1 lei şi 440 lei 80%
? între 440,1 lei şi 560 lei 70%
? între 560,1 lei şi 680 lei 60%
? între 680,1 lei şi 920 lei 50%
? între 920,1 lei şi 1.040 lei 40%
? între 1.040,1 lei şi 1.160 lei 30%
? între 1.160,1 lei şi 1.280 lei 20%
? între 1.280,1 lei şi 1.386 lei în cazul familiilor 10%
? între 1.280,1 lei şi 2.053 lei în cazul persoanei singure 10%
✅ Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, începând cu luna următoare pentru cei ce au depus documentele după data de 20 a lunii, începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data depunerii cererii.
✅ Cererea și declarația pe propria răspundere se depune însoțite de actele doveditoare care atestă identitatea și veniturile realizate de membrii familiei:
? dosar cu șină
? copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie,
? copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale,
? copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința,
? copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.
ℹ Stimulentul pentru energie:
✅ Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei lunar/membru de familie sau 2.053 lei lunar în cazul persoanelor singure beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
? 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
? 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne).
✅ Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, astfel:
? supliment pentru energie electrica : 30 lei/luna care va fi scazuta direct din factura de curent electric;
? supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri (lemne) – 20 lei/luna, suma ce va fi achitata direct beneficiarului pe stat de plata la primarie.
✅ Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat. În cazul în care se solicită împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei, solicitantul va depune cererea și declarația pe propria răspundere conform mențiunilor de mai sus, în secțiunea privind ajutorul pentru încălzirea locuinței, în funcție de sistemul de încălzire utilizat.
✅ Solicitantul va depune copii ale facturilor de furnizare a energiei energiei electrice.
✅ În cazul în care se solicită separat, solicitantul va depune cererea și declarația pe propria răspundere conform mențiunilor de mai sus la sediul Primariei comunei Răstoaca.
? Legea prevede situații în care beneficiarul este exclus de la acordarea drepturilor sociale:
❌ Deține în proprietate două sau mai multe locuințe;
❌ Deține în proprietate un autoturism mai nou de 10 ani;
❌ Deține în proprietate două sau mai multe autoturisme, indiferent de vechime;
❌ Deține depozite bancare mai mari de 3000 de lei;
❌ Deține în proprietate două sau mai multe locuințe;
❌ Deține teren intravilan în suprafață de peste 2000 mp;
❌ Deține utilaje agricole.
❗ IMPORTANT: persoanele beneficiare de ajutor social vor depune cereri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si suplimentului de energie , in conditiile legii, deci nu vor mai fi direct beneficiari ai ajutorului pentru incalzirea locuintei ca anii precedenti.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More