Primăria Răstoaca – INFORMARE!

În acest an, persoanele cu venituri mici primesc, în două tranșe, un
ajutor de 1.400 de lei, destinat plății facturilor la energie, fie ele
curente sau restante.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un
ghid al situațiilor speciale în care se pot găsi anumiți beneficiari
ai acestui ajutor pentru energie.
Ghidul aduce următoarele lămuriri:
Documentele obligatorii necesare pentru efectuarea de plăți prin
mandat poștal sunt:
cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin
servicii de mandat poştal, în original;
actul de identitate al beneficiarului de sprijin, în original;
documentul/ documentele justificativ/ justificative prin care face
dovada datoriei curente şi/ sau restante faţă de furnizorul de
energie.
În situațiile în care beneficiarul, din cauza bolii sau altei situații
de dificultate, nu se poate deplasa la oficiul poștal, poate da o
împuternicire scrisă de mână unei alte persoane.
Dacă cardul este pe numele unei persoane iar făctura pe numele alteia
ce are același domiciliu, plata prin servicii de mandat poștal se
poate face pe baza documentelor obișnuite, deoarece locul de consum
înscris pe card este același cu locul de consum înscris pe factura de
energie.
În situația în care adresa de pe card și cea de pe factură sunt
diferite, nu se poate efectua plata, nefiind îndeplinite condițiile
legale.
În cazul excepțional în care se emit două carduri de energie pentru
același loc de consum, beneficiarii sunt rugați să se adreseze
telefonic Poștei Române, care va anula unul dintre carduri.
În cazul în care beneficiarul nu se poate deplasa pentru a plăti
factura, trebuie să sune la Poșta și să solicite prezența poștașului
la locul de consum în vederea plății facturilor. Beneficiarului i se
vor comunica data și intervalul orar când va veni poștașul, precum și
documentele pe care trebuie să le prezinte acestuia în vederea
efectuării plății.
Dovada serviciilor de mandat poștal este documentul justificativ prin
care Poșta Română confirmă că va efectua transferul sumei către
furnizorul de energie în termen de trei zile de la data la care a fost
emisă aceasta.
Dovada serviciilor de mandat poștal trebuie păstrată pe toată perioada
utilizării sprijinului, întrucât cu ajutorul acesteia se pot corecta
eventualele erori privind neoperarea la timp/ operarea eronată sau
parțială a datoriilor pe care beneficiarul de sprijin le are către
furnizorii de energie.
Furnizorii de energie operează plata datoriilor în baza documentelor
justificative emise de Poșta Română.
Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna
august 2022 pot fi decontate în numerar de la poștași sau de la
oficiile poștale pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură
și chitanță, ordin de plată pentru achitarea acestora sau alte
documente. Documentele justificative care însoțesc factura/ documentul
de plată sunt cardul de energie și actul de identitate în original.
Dacă facturile/ documentele de plată nu mai există, se acceptă și
duplicatul acestora. Duplicatul facturii de energie și a documentelor
de plată se eliberează de către furnizorul de lemne.
Facturile la energie pot fi plătite prin servicii de mandat poștal
dacă sunt emise începând cu luna ianuarie 2023.
În cazul decontării contravalorii lemnelor pentru foc, documentele
doveditoare pot fi emise începând cu luna august 2022.
Soldul cardului se poate afla astfel:
prin dovada serviciilor de mandat poștal care are înscris soldul după
fiecare plată efectuată de beneficiarul sprijinului, inclusiv în cazul
în care plata s-a realizat prin intermediul poștașului, la domiciliul
beneficiarului;
prin accesarea site-ului Poștei Române pentru afișarea electronică a soldului.
Aceste plăți se pot face electronic, prin intermediul site-ului Poștei
Române, cu condiția atașării la serviciile de mandat poștal
electronice, în format scanat, a cardului de energie, actului de
identitate și facturii de furnizare a energiei.
La utilizarea serviciilor de e-mandat poștal se va introduce seria
cardurilor de energie care se află înscrisă sub codul de bare al
cardului.
În baza acestor documente și a completării formularelor, Poșta Română
trimite, în termen de trei zile, prin e-mail, dovada serviciilor de
mandat poștal.
După încasarea banilor de la Poșta Română, furnizorii de energie trebuie să:
opereze în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de
furnizorul de energie;
reducă datoria beneficiarului cu suma plătită prin servicii de mandat poștal;
arhiveze electronic facturile la energie emise pentru beneficiarii de sprijin.
Pentru orice informații în legătură cu sprijinul pentru energie se
poate apela serviciul de Call Center care funcționează în cadrul
Poștei Române, la numărul de telefon 031/9966.
De la acest număr se pot obține informații legate de:
calitatea de beneficiar de sprijin;
emiterea, distribuirea și valabilitatea cardului de energie;
numărul și situația veniturilor pentru colocatarii cu care locuiește
beneficiarul de sprijin;
situația colocatarilor care se află la aceeași adresă de domiciliu cu
beneficiarul ajutorului de sprijin;
ce trebuie să facă beneficiarul în situația în care cardul este
pierdut/ deteriorat;
modalitatea de plată a facturilor la energie și a decontării lemnelor
pentru foc.

Știri despre: