Primăria Răstoaca: ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE ESTE STRICT INTERZISĂ

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente care pot avea consecinţe grave, este necesar respectarea următoarele prevederi generale:
🧯condiţii meteorologice fără vânt;
🧯colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
🧯executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
🧯curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri;
🧯desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
🧯asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
🧯supravegherea permanentă a arderii;
🧯stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.).

Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetăţenii sunt obligaţi:
🧯să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
🧯să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
🧯să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
🧯să anunţe imediat S.V.S.U. al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: