Primăria Răstoaca – ??????? ???????̧??? ?????? ?̧? ? ?????????? ???????? ???? ?????? ?????????̆!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea face apel către cetățeni să renunțe la curățarea terenurilor prin utilizarea focului deschis și arderea resturilor vegetale ??????? ???????̧??? ?????? ?̧? ? ?????????? ???????? ???? ?????? ?????????̆! dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea ?????????? ?? ????? ?? ?????, acesta fiind emis prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
Conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, persoanele fizice şi juridice au obligativitatea de a nu arde miriştile, stuful sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi fără informarea, în prealabil, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
În cazul nerespectării prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – APIA va aplica sancțiuni care ajung până la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru deținătorii terenurilor igienizate prin incendierea vegetației uscate și care nu au obținut acceptul autorităților.
Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi/sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de sancţiune contravenţională, care prevede aplicarea unei ?????? ?? ???? ???????? ?̂???? ?.??? – ?.??? ???.

Știri despre: