Primăria Nănești: Cadastrul reprezintă un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul României.

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.
Cartea Funciară este un document public gestionat la nivelul ANCPI/OCPI care cuprinde descrierea proprietăților funciare.
Documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor rezultate din măsurători.
Pentru a putea vinde, dona sau încheia o altă tranzacție imobiliară prin notariat, imobilul ce face obiectul acestei tranzacții trebuie să aibă documentație cadastrală întocmită și să fie înscrisă în cartea funciară (intabulat).
Importanța cadastrului general constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziție, mărime,folosință, proprietar) necesare în toate ramurile economiei naționale. Pentru economia de piață este un instrument destul de important pentru că furnizează documentele care dau siguranța tranzacțiilor care au loc pe piața bunurilor imobile.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: