Primăria Municipiului Focșani: Ședință estraordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local
al municipiului Focșani ce va avea loc astăzi, 27 februarie 2023, ora
16,30, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a
consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din
Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei
acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins
între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău,
str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str.
Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru
Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și
Aleea Căminului)”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și în cadrul
serviciilor publice din subordinea Consiliului local al Municipiului
Focșani, în anul 2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al
municipiului Focșani pe anul 2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr.
424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe
următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2023 și
estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Focșani nr. 160/2020, privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare al
localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, de a delega
gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a
Municipiului Focșani, precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor
și obligațiilor Consiliului Local al municipiului Focșani în acest
sens;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă