Primăria Municipiului Focșani, dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 05 noiembrie 2020

DISPOZIȚIA NR. 819 din 02 noiembrie  2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 05 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a),  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 05 noiembrie 2020, orele 16,00 ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul  Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 05 noiembrie 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 05 noiembrie 2020.

Art. 3 Dispoziția primarului, și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 4 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 5 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: