Primăria Municipiului Focșani – Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 august 2022

 

 

Primăria Municipiului Focșani

ℹ️Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 august 2022‼️
✅Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere data începerii depunerilor proiectelor în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, respectiv data de 19.08.2022 ora 10,00;
✅Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
✅D I S P U N E :
✅Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 august 2022, ora 14,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis și online prin intermediul aplicației Zoom.
✅Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 august 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
✅Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
✅Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 august 2022.
✅Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
✅Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
✅Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.
✅Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani, ședință convocată de îndată, ce va avea loc în data de 18 august 2022, ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali și online prin intermediul aplicației Zoom
✅1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiului Focșani – etapa III”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: