Primăria Municipiului Adjud: Multe dintre efectele unor situații de urgență pot fi limitate sau chiar eliminate dacă acționăm la timp și știm să intervenim corect

De aceea, este necesar să ne informăm din timp asupra pericolelor cu care ne-am putea confrunta și să ne însușim câteva reguli simple și la îndemână pentru a preveni posibile dezastre!

?????? ??̆ ???̆??̆???? ??????? ?? ??????? ???????̦??? ?????? ?̦? ? ?????????? ???????? ?̂? ???????̆??? ?? ??? ??????? ?? ???????̦?, ????? ???????̆???̦??, ???????? ?? ?????? ?̦? ??̆???? ???????̦?̂???-?? ????̦? ?̦? ??????????, ??̆ ????????̆? ??̆ ???????̆ ????????̆ ?? ?????? ????̆?̦????? ?? ?????̆????̆/??????̆ ???? ???????̆ ?̂? ???????̆??? ???? ????̆ ???? ?̂?????????? ????? ?????? ??????̦?? ??????????:
✅Nu bate vântul;
✅Nu aprindem  întreaga cantitate de resturi vegetale deodată, ci focul se alimentează treptat, pentru a putea fi controlat;
✅Aprindem focul de ardere a vegetației departe de: pădure, construcții (case, anexe gospodărești, etc), rețele electrice rețele de comunicații, conducte de transport gaz natural, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
✅Suprafața pe care se aprinde focul se curăță de vegetația existentă pe o rază de 5m.
✅Arderea vegetației se face doar ziua;
✅Înainte de a aprinde focul, ne asigurăm că avem la îndemână mijloace și materiale pentru stingerea unui eventual incendiu;
✅Supraveghem focul permanent pe toată perioada arderii;
✅Stingem focul total (inclusiv jarul) înainte de a părăsi locul arderii.

Atenție! Nu acoperim focarul cu pământ!
––––––––––––––––––––––––
???̦? ?? ???? ???????????̆, ???????? ???????? ?????????? ?̦? ????????? ???????????, ??? ?????? ???????????? ????????? ?? ??? ?????? ???? ????????̆ ? ????????̆ ?????? ?̂??????????̆, ??????? ?????̧?? ?? ???? ?? ??????????? ????̆???????? ????????? ????????:

✅Obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007 prin grija primarului unității administrative în care se regăsește terenul, de către șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) sau persoana desemnată în acest sens.
✅Nu bate vântul;
✅Se parcelează miriștea în suprafețe de maxim 10 hectare, prin fâșii arate;
✅Se izolează zona de ardere față de clădiri, culturi agricole vecine, instalații, căi de comunicații, păduri prin fâșii arate;
✅Arderea se face doar pe timp de zi;
✅Pe tot parcursul arderii, va fi asigurat personal de supraveghere și stingere a eventualelor incendii dotat în acest sens;
✅Pentru suprafețe mai mici de 5 hectare se asigură substanțe și mijloace de stingere necesare.

În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetația uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetățenești.

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condițiilor legale și, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

În situația în care ne aflăm, persoane fizice şi deopotrivă – juridice, în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni şi fânețe şi nu intervenim imediat cu mijloacele de care dispunem pentru limitarea şi stingerea acestora, putem fi sancționați cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea sancțiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More