Primăria Municipiului Adjud – Convocare ședință ordinară a Consiliului Local Adjud

Anunțăm public convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Adjud în data de 28 ianuarie, ora 15:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”, str. Libertății nr. 11.

Vă invităm, în condițiile legii, să formulați și să depuneți amendamente asupra următoarelor proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 124 din 2 noiembrie 2020 a Consiliului Local Adjud privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea de către Consiliul Local Adjud a 2 consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului General al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 143 din 26 noiembrie 2020 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Adjud în Consiliul de administrație al Colegiului Național ”Emil Botta”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2021 – 2022.

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare DE 110/4 și DE 223/1, cu camioane de mare tonaj solicitat de SC AUTOSAS SRL necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumul de exploatare DE 160 cu camioane de mare tonar solicitat de SC AUTOSAS SRL necesar la Administrația Națională ”Apele Române„ – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 15/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente de a domnul Andrei Gigi la doamna Cristea Mioara.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Societatea Națională Crucea Roșie – Filiala Vrancea, a terenului în suprafață de 6842mp, situat în extravilanul municipiului Adjud aparținând domeniului privat al municipiului Adjud, T119/1, CF 58489

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil – teren în suprafață de 5177mp, T122, P649, situat în intravilanul municipiului Adjud, zona RomPetrol, în scopul amenajării unui drum public.

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil – teren în suprafață de 2703mp, str. Azaleelor, T74, P490, situat în intravilanul municipiului Adjud, în scopul amenajării unui drum public.

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor imobile – terenuri, T7, P16, situat în intravilanul municipiului Adjud, zona Pasarelă – UMB, în scopul amenajării unui drum public.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului arabil în suprafață de 4227mp, situat în extravilanul municipiului Adjud, T138/1, P905/1, înscris în CF nr. 58479, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 14/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente, de la SC AGI Mark SRL la domnul Stupu Andrei.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 01/12.02.2004 și a actelor adiționale aferente, de la doamna Antohi Antigona-Biatris la SC HOT-DOG-UL VESEL SRL.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: