Primăria Municipiului Adjud – anunț taxă specială de ridicare a gunoiului menajer

Adjudenii care, în urma verificărilor angajaților sc UPM srl ce vor avea loc în perioada următoare, nu au încheiat contract de ridicare a gunoiului menajer, vor achita o taxă specială de 37,2lei/persoană/lună – în cazul persoanelor fizice, respectiv de 37,2 lei/salariat/lună – pentru persoane juridice!

Taxa specială de salubrizare a fost aprobată cu unanimitate de voturi în cadrul ședinței ordinare din luna martie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Adjud!

Pentru a încheia un contract de prestări servicii cu sc UPM SRL trebuie să vă prezentați la biroul societății având asupra dumneavoastră următoarele documente:

PERSOANE FIZICE

Act de identitate – original și copie

Actul de proprietate sau contractul de închiriere a locuinței – copie

PERSOANE JURIDICE

Certificatul de înregistrare al societății – copie

C.I. reprezentant legal – original și copie

Contractul de închiriere a spațiului în care își desfășoară activitatea sau contractul de comodat – copie

Taxa specială de salubrizare se calculează, în cazul persoanelor fizice, pentru fiecare persoană care locuiește cel puțin o lună calendaristică în imobil/apartament iar în cazul persoanelor juridice – înmulțind taxa specială lei/salariat cu numărul de salariați încadrați.

Urmărirea, încasare și executarea silită, precum și utilizarea sumelor încasate se realizează conform procedurii și prevederilor Codului de procedură fiscală.

Textul integral al Hotărârii Consiliului Local privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud care nu au încheiat contract de prestare Serviciului cu UMP îl puteți consulta aici https://adjud.ro/assets/img/2021/01/pr-44_Redacted.pdf

UPM – salubritate Adjud

 

𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗲𝘀̦𝗲𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗷𝗲𝗿𝗲 𝗰𝘂 𝗱𝗼𝗮𝗿 𝟮𝗹𝗲𝗶/𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗮̆/𝗹𝘂𝗻𝗮̆ are la bază considerente pur financiare și este necesară desfășurării în condiții normale a activității de colectare a deșeurilor menajere din municipiul nostru!

Pentru a vă convinge singuri că 𝗮𝗰𝗲𝗮𝘀𝘁𝗮̆ 𝗰𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝟮𝟬% 𝗮 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝘂𝗹𝘂𝗶/persoană/lună (respectiv 2lei) este una bazată pe rațiune și nu pe alte considerente (după cum se insinuează în mediul online), vă prezentăm și motivele economice care au stat la baza acestei majorări:

𝗖𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗰𝘂 𝟯𝟳𝟵% 𝗮 𝘁𝗮𝘅𝗲𝗶 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗶 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀̦𝗲𝘂𝗿𝗶.

Începând cu luna octombrie 2021, depozitul de deșeuri menajere de la Muchea, județul Brăila percepe o taxă 103,3lei/tonă în loc de 48,36lei/tonă – cât percepea în lunile anterioare.

𝗖𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗰𝘂 𝟳𝟱,𝟲% 𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺 𝗯𝗿𝘂𝘁 începând cu luna ianuarie 2022 (de la 1.450lei, la 2.550lei brut).

𝗖𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗰𝘂 𝟭𝟮𝟰% 𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲𝗹𝘂𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘁̦𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗺𝗮̆𝗿𝗳𝘂𝗿𝗶 𝗻𝗲𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 în decembrie 2021 față de luna iulie 2017.

𝗖𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘁̦𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁̦𝗶.

Veniturile sc UPM srl se constituie exclusiv din încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, prin urmare ar fi o imensă iresponsabilitate față de adjudeni să ajustăm activitatea după sumele încasate în baza unui tarif insuficient acoperirii cheltuielilor, mai ales dacă ținem cont și de faptul că nu toate gospodăriile/toți cetățenii din municipiu (Adjud, Adjudu Vechi, Șișcani și Burcioaia) au încheiat contracte de ridicare a gunoiului menajer.

De asemenea, vă asigurăm că tarifele aferente activităților se fundamentează cu respectarea metodologiei de calcul stabilită de ANRSC pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații și a cheltuielilor specifice.

Aducem la cunoștința publicului că asociatul unic al societății UPM este UAT Adjud iar autoritatea publică tutelară a societății este Consiliul Local al Municipiului Adjud.

Mihai-Ovidiu Rotaru

Administrator Unic

sc UPM srl

telefon: 0754 240 812

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: