Primăria Municipiului Adjud: ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Adjud, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, telefon 0237/641908, fax 0237/641912, e-mail: uat@primariaadjud.ro, anunță:
Bunurile care urmează să fie închiriate: închirierea prin licitaţie publică a trei căsuțe din lemn (nr. 1, nr.2 și nr.4), cu suprafața de 5 mp fiecare, situate în Piațeta Ion Dichiseanu din Str. Libertății, FN, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, aflate în proprietatea privată a Municipiului Adjud, având nr. de inventar 60421, 60422 și 60424. Închirierea prin licitație publică s-a aprobat prin H.C.L. nr. 202 din 28.10.2021, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției sau pe site-ul  www.adjud.ro.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniu din cadrul Municipiului Adjud, e-mail: patrimoniu@primariaadjud.ro. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.03.2023, Ora 11:00, la sediul Municipiului Adjud. Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Municipiului Adjud. Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, cod postal 625100, într-un singur exemplar.
Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 21.03.2023, ora 16:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.03.2023, ora 16:00.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.
Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 27.02.2023.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More