Primăria Jariştea – ANUNȚ!

Vă reamintim faptul că în comuna Jariștea se desfășoară lucrări de cadastru și de înregistrare sistematică (pe sectoare) în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară.
Au fost finalizate astfel de lucrări pentru aproximativ 90% dintre imobilele din zona Mihai Lidi – Curături (terenuri arabile, pășune sau vie).
Astfel vă invităm la sediul primăriei, având asupra dumneavoastră actele de proprietate și actul de identitate (sau o împuternicire) pentru a putea primi documentele de cadastru. În continuare se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică pentru imobile (teren vie) din zonele Curături-Grind, Nicolau, drumul Mierlei, Barca – Steaua Roșie, Mihai Lidi-Călin. Pentru a afla cu certitudine dacă dețineți terenuri în zonele anterior menționate, vă rugăm să vă prezentați la sediul primăriei (având asupra dumneavoastră actele de proprietate).
Totodată, în vederea evitării eventualelor litigii sau interpretări eronate ale limitelor de proprietate, avem rugămintea pentru proprietarii de terenuri din zonele menționate, să își marcheze rândurile de vie cu semne și culori distinctive, pentru a putea fi identificate cât mai riguros în procesul de măsurători.

Știri despre: